Skip to content

1. Begripsbepaling:

In de tekst worden begeleide groepsvakanties omschreven als “reis”.
Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik wordt in de tekst omschreven als “de Stichting”.

2. Inschrijving:

De inschrijving van een reis komt tot stand door het insturen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier van de Stichting, zie ook artikel 3.2 Optie.

3.1 Optie:

Het is mogelijk om vrijblijvend een optie (voorlopige boeking) te nemen op een vakantie. Dit kan (bij voorkeur) telefonisch of per e-mail. De optie blijft maximaal 10 dagen geldig. Indien er meerdere gegadigden zijn voor een plaats kan de termijn van de optie door de Stichting worden ingekort. Degene die de optie geplaatst heeft wordt hierover geïnformeerd. Een optie wordt pas een inschrijving zodra we het volledig ingevulde inschrijfformulier binnen de 10 dagen, dan wel de geldende termijn van de optie, hebben ontvangen.

3.2 Optie:

Een inschrijving is ook afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen op de reis en van de geschiktheid van de deelnemer voor die reis. Als aan beide voorwaarden is voldaan, wordt de inschrijving omgezet in een definitieve boeking. Zodra de boeking definitief is gemaakt, ontvang je een bevestiging in de vorm van een factuur. Controleer deze goed, want de boeking is nu definitief. Dit betekent dat je geen herroepingsrecht meer hebt.

4. Reiskeuze:

De deelnemer (of ouders/begeleiders) is verplicht bij de reiskeuze een goede afweging te maken of die reis wel past bij zijn/haar lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. Als daar bij de Stichting gerede twijfel over bestaat, behoudt zij zich het recht voor om in overleg met de deelnemer en/of ouders/begeleiders de reiskeuze te wijzigen of de deelnemer niet toe te laten op een reis.

5. Tweede reiskeuze:

Geef op het inschrijfformulier altijd een tweede keus aan, zodat we teleurstellingen kunnen voorkomen. Als een reis niet doorgaat, volgeboekt is of niet geschikt is voor jou, dan heeft de Stichting het recht je in te delen op je tweede keuze. Is er voor een reis (te) veel belangstelling, dan wordt geprobeerd een tweede reis te organiseren. Het kan zijn dat hierdoor de oorspronkelijke vertrekdatum wijzigt.

6. Rolstoel:

Op een aantal reizen kunnen deelnemers mee die gebruik maken van een rolstoel of rollator. Wel dient de deelnemer zich binnenshuis zonder rolstoel of rollator te kunnen redden. Op alle reizen geldt dat de rolstoel inklapbaar moet zijn. Dit artikel geldt niet voor de reizen op maat.

7. Toestemming:

De deelnemer (m/v) dient -zo nodig- toestemming te hebben van ouder(s)/verzorger(s) of eventueel anderszins wettig vertegenwoordiger(s). Hij/zij machtigt de Stichting om ouder(s)/verzorger(s) of arts te raadplegen.

8. Uitsluitingen:

Als daar aanleiding toe is, behoudt de Stichting zich het recht voor deelnemers niet te laten
vertrekken of vervroegd naar huis te doen afreizen. Redenen kunnen zijn:

a. onvolledige of onjuiste informatieverstrekking op het inschrijfformulier over;
gezondheid, zelfredzaamheid, handicap(s), benodigde medische begeleiding en aanwezigheid van hulpmiddelen.
b. niet hebben voldaan aan de financiële verplichtingen behorend bij de geboekte reis;
c. onaangepast gedrag waardoor het vakantieplezier van andere deelnemers wordt
aangetast;
d. gedrag waardoor contact met politie en/of justitie onvermijdelijk is;
e. niet beschikken over de juiste (geldige) reisdocumenten.

Wanneer de Stichting genoodzaakt is een deelnemer voortijdig van de reis af te halen is zij ook genoodzaakt extra gemaakte kosten voor vervoer en begeleiding, aan de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, door te belasten. De Stichting is niet verplicht tot restitutie van de reissom in welke vorm dan ook.

9. Wijzigingen:

Wijzigingen die voor vertrek van de reis door de deelnemer aan de Stichting worden doorgegeven, kunnen wijzigingskosten tot gevolg hebben bij de organisator, de touroperator en/of de tussenpersoon. De Stichting berekent deze kosten door aan de deelnemer. Wijzigingen kunnen alleen in overleg met en onder goedkeuring van de Stichting doorgevoerd worden.

10. Bevestiging:

Als je je op een reis inschrijft, ontvang je binnen 2 weken na de definitieve boeking een bevestiging, door middel van een officiële factuur, van de reis, de voorwaarden van het annuleringsfonds (indien je hebt aangegeven dat je aan dit fonds wilt deelnemen) en een verzoek tot betaling.

11. Betaling:

Binnen 2 weken na ontvangst van de factuur dien je de aanbetaling te voldoen. Deze aanbetaling bedraagt € 450,00 van de reissom (reissom is inclusief groepsgeld) vermeerderd met de eventuele kosten voor deelname aan het annuleringsfonds, reserveringskosten en inclusief toeslag aangevraagde 1-persoonskamer (indien van toepassing). Het resterende bedrag (inclusief GGTO-bijdrage en eventueel haal- en brengservice) dient uiterlijk 8 weken voor vertrek te worden voldaan. Indien een reis geboekt wordt met een vertrekdatum die valt binnen de 8 weken betalingstermijn dan dient de volledige reissom direct te worden overgemaakt.

Voldoe je niet op de op de factuur vermelde tijdstippen aan jouw financiële verplichtingen, dan ben je van rechtswege in verzuim. Als je in verzuim bent, maant de Stichting, of iemand namens haar jou aan tot betaling en stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. De Stichting verrekend reeds betaalde bedragen met de geldende annuleringskosten, zie artikel 14.

Voor het betalen van de (meer)kosten vanuit PGB dien je een zorgovereenkomst via het PGB Portaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in te vullen en digitaal naar de Stichting te sturen. Let wel, de SVB betaalt achteraf dus na afloop van de reis. Voor verdere uitleg of informatie kun je contact opnemen met het zorgkantoor, de SVB of de Stichting.

12. Reissom:

In de reissom zijn inbegrepen de overnachtingen (zie artikel 13.), alle maaltijden, begeleidingskosten, vakantiefotoboek, uitstapjes volgens programma, reisverzekering en een beperkt aantal consumpties. Ook het groepsvervoer vanaf het in de brochure vermelde beginpunt tot het eindpunt van de reis is inbegrepen in de reissom. De reis naar het beginpunt en vanaf het eindpunt is voor rekening van de deelnemer. Het groepsgeld is bedoeld voor gezamenlijke uitgaven zoals consumpties, entreegelden en/of uitstapjes voor zover deze niet in de reissom zijn inbegrepen.
Niet inbegrepen in de reissom:

  • GGTO bijdrage (verplicht)
  • Reserveringskosten (verplicht)
  • 1-persoonskamer toeslag (optioneel)
  • Annuleringsverzekering (optioneel)
  • Haal- en brengservice (optioneel)
  • Persoonlijke uitgaven
  • Extra consumpties
  • Zakgeld

13. Overnachtingen:

Wanneer je alleen reist, overnacht je standaard op een 2-persoons- of bij hoge uitzondering op een 3-persoons kamer met een deelnemer van hetzelfde geslacht. In sommige accommodaties slaap je in een 2-persoonsbed met apart opgemaakte bedden, maar wel in één bedombouw. Op een aantal reizen is het mogelijk om een 1-persoonskamer te boeken. Dit is te allen tijde op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor een 1-persoonskamer geldt een toeslag. Je hebt alleen recht op een 1-persoonskamer als dit bevestigd staat op de factuur en je de toeslag hiervoor hebt betaald. In alle andere gevallen deel je een kamer met één of, in uitzonderingsgevallen, meerdere deelnemers. In principe slapen er geen deelnemers op de kamer van de reisbegeleiders. Deelnemers met een relatie die een kamer wensen te delen, dienen dit op het inschrijfformulier aan te geven.

14. Annuleringskosten:

Als je voor een reis bent ingeschreven en je besluit niet mee te gaan, dan zijn daaraan kosten verbonden. De hoogte hiervan is afhankelijk van het tijdstip waarop je annuleert.
Tot 12 weken voor vertrek is dat de volledige aanbetaling;
Tot 8 weken voor vertrek 75% van het volledige factuurbedrag*;
Tot 4 weken voor vertrek 90% van het volledige factuurbedrag*;
Daarna het volledige factuurbedrag*.
*Het volledige factuurbedrag kan zijn opgebouwd vanuit meerdere (aanvullende) facturen

Indien je deelneemt aan het annuleringsfonds worden bovenstaande kosten volgens de voorwaarden van het fonds vergoed. De Stichting biedt haar deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan het annuleringsfonds, dit is echter niet verplicht. De kosten voor deelname aan het annuleringsfonds bedragen 6,5% van de reissom inclusief het groepsgeld en de eventuele toeslag voor een geboekte 1 persoonskamer. In de gids staat per reis het exacte bedrag vermeld. Wij adviseren je altijd om een annuleringsverzekering af te sluiten.

15. Reisverzekering:

Een groepsreisverzekering is opgenomen in de reissom. De voorwaarden staan beschreven op de website. Op verzoek worden de voorwaarden toegestuurd. Bij schade geldt een eigen risico van
€ 50,00 per gebeurtenis.

16. Maximaal en minimaal aantal deelnemers:

Van het maximaal aantal deelnemers, vermeld bij de reis, kan afgeweken worden.
Het doorgaan van de vakanties van de Stichting vereist een minimaal aantal deelnemers per reis. Het minimaal aantal deelnemers wordt bepaald door het aantal deelnemers zoals vermeld in de reisgids te verlagen met 2. Hierbij is het laagst genoemde aantal lijdend. Beneden dit aantal kan de reis in principe niet worden uitgevoerd. Tot 4 weken voor vertrek heeft de Stichting het recht de reis te annuleren bij onvoldoende deelname. Reizen met touroperators kunnen tot kort voor vertrek alsnog worden geannuleerd of gewijzigd. De Stichting zal zich tot het uiterste inspannen om te proberen je een gelijkwaardig alternatief te bieden. Bij overmacht, zoals uitval van de begeleiding kort voor aanvang van de reis, heeft de Stichting het recht tot op de dag voor vertrek de reis te annuleren.

17. Vliegreizen:

Bij vliegreizen wordt er bijna altijd gebruik gemaakt van chartervluchten. Je dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat er ’s nachts gevlogen wordt. Vluchttijden en accommodaties op een vliegvakantie zijn altijd onder voorbehoud. Stichting Poldermaat zal indien nodig altijd voor een gelijkwaardige accommodatie zorgen op of nabij de aangegeven vakantiebestemming.

18. Vakantie bescheiden:

Drie tot vier weken voor vertrek ontvang je per post alle gegevens die je nodig hebt om je reis voor te bereiden. De gegevens omvatten je opstapplaats en tijden, bagagelabels, een medicijnkaart en een informatieboekje met onder andere een bagage advieslijst, een beknopt overzicht van de dekking reisverzekering, informatie over de bestemming, de begeleiders en de groepssamenstelling. Bij vliegreizen en busexcursiereizen ontvang je de vakantie bescheiden uiterlijk 7 dagen voor vertrek.

19. Aansprakelijkheid Stichting:

De Stichting staat garant voor een correcte uitvoering van de vakantie, mits er geen sprake is van overmacht. De Stichting is niet aansprakelijk indien de deelnemers aanwijzingen van de begeleiding negeren. De aansprakelijkheid voor mogelijk ontstane schade aan zaken van derden en/of personen rust in een dergelijk geval volledig bij de deelnemer.

20. Identificatieplicht:

In Nederland moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als politie of andere toezichthouders daar om vragen. Kun je dit niet, dan riskeer je een boete. Daarom is het belangrijk dat je altijd een geldig identiteitsbewijs bij je hebt. Je kunt je identificeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De Stichting is niet aansprakelijk voor kosten die ontstaan doordat de deelnemer niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs.

21. Paspoort/Europese identiteitskaart:

Als je naar het buitenland reist dan dien je, afhankelijk van het land, in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart. Voor een aantal landen geldt dat het paspoort of de Europese identiteitskaart bij terugkomst in Nederland nog een bepaalde periode geldig moet zijn. De Stichting deelt de deelnemer schriftelijk mee welk document voor de betreffende vakantie verplicht is en welke eisen er gesteld worden aan de geldigheid van het document. Als bij vertrek blijkt dat het reisdocument niet geldig is of vergeten blijkt, dan kan de deelnemer niet aan de reis deelnemen. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van de reissom. De Stichting kan in deze op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

22. Vaccinaties, richtlijnen en regels:

Het kan zo zijn dat voor bepaalde landen, inclusief woonland, het een vereiste is, dan wel sterk aan te raden is om je te laten vaccineren tegen bepaalde ziektes of aandoeningen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat de vereiste vaccinatie(s) ook daadwerkelijk wordt(en) uitgevoerd. De kosten voor vaccinatie zijn voor rekening van de deelnemer. Een aantal ziektekostenverzekeraars geven een (gedeeltelijke) vergoeding voor de gemaakte vaccinatiekosten. Daarnaast kan het zo zijn dat er extra voorwaarden voor het reizen naar een bestemming (gaan) gelden zoals QR-codes, houdbaarheidstermijnen van vaccinaties, testen enzovoort. Ook hiervoor geldt dat de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor het in het bezit hebben van de juiste vereiste documenten.
Let op: veranderende of veranderde voorwaarden/eisen voor vertrek of tijdens de reis zijn geen geldige reden van annuleren.

23. Publicatie van foto’s:

Tijdens de vakanties van de Stichting worden er foto’s gemaakt. Een aantal van deze foto’s worden gebruikt voor het vakantiefotoboek dat elke deelnemer ontvangt. De leukste foto’s worden tevens gebruikt voor publicatie in de reisgids, voor de website en de verschillende media. Als je niet wilt dat er foto’s waar jij op staat worden gebruikt voor publicatie, dan dien je dit aan te geven op het inschrijfformulier.

24. Klachten/Kwaliteitsbeheer:

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om onze reizen tot volle tevredenheid uit te voeren. Mocht je tijdens de reis niet tevreden zijn of een klacht hebben, dan dien je dit direct aan de begeleiding van de reis te melden. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld dan dien je de klacht schriftelijk binnen 4 weken na afloop van de reis aan de Stichting te melden. Je ontvangt een bevestigingsbrief en binnen vier weken wordt er inhoudelijk op de klacht gereageerd.

25. NBAV:

De Stichting is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Beheer keurmerk Aangepaste Vakanties (NBAV). De NBAV hanteert voor aangesloten reisorganisaties een kwaliteitskeurmerk zodat je als deelnemer weet dat de kwaliteit van de reis en de organisatie in orde is. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan dan hanteert de NBAV een klachtenprocedure die bindend is voor alle NBAV leden.

26. GGTO:

Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik is deelnemer aan het Garantiefonds GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators). Een garantieregeling als deze is voor iedere aanbieder van pakketreizen wettelijk verplicht. Details over hetgeen wordt vergoed, kun je vinden in de garantieregeling op de website van GGTO www.stichting-ggto.nl

27. Fouten/wijzigingen van de reisgegevens:

Bij het samenstellen van het in deze brochure omschreven reisprogramma waren nog niet alle gegevens bekend. Het kan dus gebeuren dat er wijzigingen komen op de in de gids vermelde gegevens. Fouten of wijzigingen binden de Stichting niet. Wijzigingen worden aan de deelnemer doorgegeven zodra deze bekend zijn.

Back To Top