skip to Main Content

Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik

1. Begripsbepaling:

In de tekst worden begeleide groepsvakanties omschreven als “reis”. Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik wordt in de tekst omschreven als “de Stichting”.

2. Inschrijving:

De inschrijving van een reis komt tot stand door het insturen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier van de Stichting.

3. Optie:

Het is mogelijk om vrijblijvend een optie (voorlopige boeking) te nemen op een vakantie. Dit kan (bij voorkeur) telefonisch of per e-mail. De optie blijft 10 dagen geldig. Een optie wordt pas een inschrijving zodra we het volledig ingevulde inschrijfformulier binnen de 10 dagen hebben ontvangen. Een inschrijving is ook afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen op de reis en van de geschiktheid van de deelnemer voor die reis. Als aan beide voorwaarden is voldaan, wordt de inschrijving omgezet in een definitieve boeking. Zodra de boeking definitief is gemaakt, ontvang je een bevestiging in de vorm van een factuur. Controleer deze goed, want de boeking is nu definitief. Dit betekent dat je geen herroepingsrecht meer hebt.

4. Reiskeuze:

De deelnemer (of ouders/begeleiders) is verplicht bij de reiskeuze een goede afweging te maken of die reis wel past bij zijn/haar lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. Als daar bij de Stichting gerede twijfel over bestaat, behoudt zij zich het recht voor om in overleg met de deelnemer en/of ouders/begeleiders de reiskeuze te wijzigen of de deelnemer niet toe te laten op een reis.

5. Tweede reiskeuze:

Geef op het inschrijfformulier altijd een tweede keus aan, zodat we teleurstellingen kunnen voorkomen. Als een reis niet doorgaat, volgeboekt is of niet geschikt is voor jou, dan heeft de Stichting het recht je in te delen op je tweede keuze. Is er voor een reis (te) veel belangstelling, dan wordt geprobeerd een tweede reis te organiseren. Het kan zijn dat hierdoor de oorspronkelijke vertrekdatum wijzigt.

6. Rolstoel:

Op een aantal reizen kunnen deelnemers mee die gebruik maken van een rolstoel of rollator. Wel dient de deelnemer zich binnenshuis zonder rolstoel of rollator te kunnen redden. Alleen op de “Rustig aan reizen” en “Zorg reizen” mag de deelnemer zijn/haar hulpmiddel binnenshuis gebruiken. Op alle reizen geldt dat de rolstoel inklapbaar moet zijn. Dit artikel geldt niet voor de reizen op maat.

7. Toestemming:

De deelnemer (m/v) dient -zo nodigtoestemming te hebben van ouder(s)/ verzorger(s) of eventueel anderszins wettig vertegenwoordiger(s). Hij/zij machtigt de Stichting om ouder(s)/verzorger(s) of arts te raadplegen.

8. Uitsluitingen:

Als daar aanleiding toe is, behoudt de Stichting zich het recht voor deelnemers niet te laten vertrekken of vervroegd naar huis te doen afreizen. Redenen kunnen zijn:
a. onvolledige of onjuiste informatieverstrekking op het inschrijfformulier;
b. niet hebben voldaan aan de financiële verplichtingen behorend bij de geboekte reis;
c. onaangepast gedrag waardoor het vakantieplezier van andere deelnemers wordt aangetast;
d. gedrag waardoor contact met politie en/ of justitie onvermijdelijk is;
e. niet beschikken over de juiste (geldige) reisdocumenten.

Wanneer de Stichting genoodzaakt is een deelnemer voortijdig van de reis af te halen, is zij ook genoodzaakt extra gemaakte kosten voor vervoer en begeleiding, aan de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger door te belasten. De Stichting is niet verplicht tot restitutie van de reissom.

9. Wijzigingen:

Wijzigingen die voor vertrek van de reis door de deelnemer aan de Stichting worden doorgegeven, kunnen wijzigingskosten tot gevolg hebben bij de touroperator en/of de tussenpersoon. De Stichting berekend deze kosten door aan de deelnemer. Wijzigingen kunnen alleen in overleg met en onder goedkeuring van de Stichting doorgevoerd worden.

10. Bevestiging:

Als je je op een reis inschrijft, ontvang je binnen 2 weken na de definitieve boeking een bevestiging van de reis, de voorwaarden van het annuleringsfonds (indien je hebt aangegeven dat je aan dit fonds wilt deelnemen) en een verzoek tot betaling.

11. Betaling:

Binnen 2 weken na ontvangst van de factuur dien je de aanbetaling te voldoen. Deze aanbetaling bedraagt € 250,00 van de reissom (reissom is inclusief groepsgeld) vermeerderd met de eventuele kosten voor deelname aan het annuleringsfonds, reserveringskosten en inclusief toeslag aangevraagde 1-persoonskamer (indien van toepassing). Het resterende bedrag (inclusief GGTO-bijdrage en eventueel haalen brengservice) dient uiterlijk 8 weken voor vertrek te worden voldaan. Voldoe je nietop de op de factuur vermelde tijdstippen aan jouw financiële verplichtingen, dan ben je van rechtswege in verzuim. Als je in verzuim bent, maant de Stichting, of iemand namens hem jou aan tot betaling en stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. De Stichting verrekend reeds betaalde bedragen met de geldende annuleringskosten, zie artikel 14. Voor het betalen van de (meer)kosten vanuit PGB dien je een zorgovereenkomst in te vullen en naar de Stichting te sturen. Je kunt deze overeenkomst aanvragen bij de SVB. Let wel de SVB betaalt achteraf dus na afloop van de reis.

12. Reissom:

In de reissom zijn inbegrepen de overnachtingen (zie artikel 13.), alle maaltijden, begeleidingskosten, vakantiefotoboek, uitstapjes volgens programma, reisverzekering en een beperkt aantal consumpties. Ook het groepsvervoer vanaf het in de brochure vermelde beginpunt tot het eindpunt van de reis is inbegrepen in de reissom. De reis naar het beginpunt en vanaf het eindpunt is voor rekening van de deelnemer. Het groepsgeld is bedoeld voor gezamenlijke uitgaven zoals consumpties, entreegelden en/of uitstapjes voor zover deze niet in de reissom zijn inbegrepen. Niet inbegrepen in de reissom:
• GGTO bijdrage (verplicht)
• Reserveringskosten (verplicht)
• 1-persoonskamer toeslag (optioneel)
• Annuleringsverzekering (optioneel)
• Haal- en brengservice (optioneel)
• Persoonlijke uitgaven
• Extra consumpties
• Zakgeld

13. Overnachtingen:

Wanneer je alleen reist, overnacht je standaard op een 2-persoons- of bij hoge uitzondering op een 3-persoons kamer met een deelnemer van hetzelfde geslacht. In sommige accommodaties slaap je in een 2-persoonsbed met apart opgemaakte bedden, maar wel in één bedombouw. Op een aantal reizen is het mogelijk om een 1-persoonskamer te boeken. Dit is te allen tijde op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor een 1-persoonskamer geldt een toeslag. Je hebt alleen recht op een 1-persoonskamer als dit bevestigd staat op de factuur en je de toeslag hiervoor hebt betaald. In alle andere gevallen deel je een kamer met één of, in uitzonderingsgevallen, meerdere deelnemers. In principe slapen er geen deelnemers op de kamer van de reisbegeleiders. Deelnemers met een relatie die een kamer wensen te delen, dienen dit op het inschrijfformulier aan te geven.

14. Annuleringskosten:

Als je voor een reis bent ingeschreven en je besluit niet mee te gaan, dan zijn daaraan kosten verbonden. De hoogte hiervan  is afhankelijk van het tijdstip waarop je annuleert.
• Tot 8 weken voor vertrek is dat de aanbetaling;
• Tot 6 weken voor vertrek de aanbetaling + 25% van het restantbedrag;
• Tot 4 weken voor vertrek de aanbetaling + 50% van het restantbedrag;
• Tot 1 week voor vertrek de aanbetaling + 75% van het restantbedrag;
Daarna de volledige reissom. Indien je deelneemt aan het annuleringsfonds worden bovenstaande kosten volgens de voorwaarden van het fonds vergoed. De Stichting biedt haar deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan het annuleringsfonds, dit is echter niet verplicht. De kosten voor deelname aan het annuleringsfonds bedragen 6,5% van de reissom inclusief het groepsgeld. In de gids staat per reis het exacte bedrag vermeld. Gezien bovenstaande adviseren wij je om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.

15. Reisverzekering:

Een groepsreis-verzekering is opgenomen in de reissom. De voorwaarden staan beschreven op de website. Op verzoek worden de voorwaarden toegestuurd. Bij schade geldt een eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis.

16. Minimum aantal deelnemers:

Het doorgaan van de vakanties van de Stichting vereist een minimum aantal deelnemers per reis. Het minimim aantal deelnemers wordt bepaalt door het aantal deelnemers zoals vermeld in de reisgids te verlagen met 2. Beneden dit aantal kan de reis in principe niet worden uitgevoerd. Tot 8 weken voor vertrek heeft de Stichting het recht de reis te annuleren bij onvoldoende deelname. Reizen met touroperators kunnen tot kort voor vertrek alsnog worden geannuleerd of gewijzigd. De Stichting zal zich in deze tot het uiterste inspannen om te proberen je een gelijkwaardig alternatief te bieden.

17. Vliegreizen:

Bij de vliegreizen wordt er bijna altijd gebruik gemaakt van chartervluchten. Je dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat er ’s nachts gevlogen wordt. Vluchttijden en accommodaties op een vliegvakantie zijn altijd onder voorbehoud. Stichting Poldermaat zal indien nodig altijd voor een gelijkwaardige accommodatie zorgen op de aangegeven vakantiebestemming.

18. Vakantie bescheiden:

Drie weken voor vertrek ontvang je per post alle gegevens die je nodig hebt om je reis voor te bereiden. De gegevens omvatten je opstapplaats en tijden, bagagelabels, een medicijnkaart en een informatieboekje met onder andere een bagage advieslijst, een beknopt overzicht van de dekking reisverzekering, informatie over de bestemming, de begeleiders en de groepssamenstelling. Bij vliegreizen en busexcursiereizen ontvang je de vakantie bescheiden uiterlijk 7 dagen voor vertrek.

19. Aansprakelijkheid Stichting:

De Stichting staat garant voor een correcte uitvoering van de vakantie, mits er geen sprake is van overmacht. De Stichting is niet aansprakelijk indien de deelnemers aanwijzingen van de begeleiding negeren. De aansprakelijkheid voor mogelijk ontstane schade aan zaken van derden en/of personen rust in een dergelijk geval volledig bij de deelnemer.

20. Identificatieplicht:

In Nederland moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als politie of andere toezichthouders daar om vragen. Kun je dit niet, dan riskeer je een boete. Daarom is het belangrijk dat je altijd een geldig identiteitsbewijs bij je hebt. Je kunt je identificeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De Stichting is niet aansprakelijk voor kosten die ontstaan doordat de deelnemer niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs.

21. Paspoort/Europese identiteitskaart:

Als je naar het buitenland reist dan dien je, afhankelijk van het land, in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart. Voor een aantal landen geldt dat het paspoort of de Europese identiteitskaart bij terugkomst in Nederland nog een bepaalde periode geldig moet zijn. De Stichting deelt de deelnemer schriftelijk mee welk document voor de betreffende vakantie verplicht is en welke eisen er gesteld worden aan de geldigheid van het document. Als bij vertrek blijkt dat het reisdocument niet geldig is of vergeten blijkt, dan kan de deelnemer niet aan de reis deelnemen. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van de reissom. De Stichting kan in deze op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

22. Vaccinaties:

Voor bepaalde landen is het aan te raden om je te laten vaccineren tegen bepaalde ziektes. Als vaccinatie nodig is dan wordt dat door de Stichting schriftelijk aan de deelnemer meegedeeld. De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat de vaccinatie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De kosten voor vaccinatie zijn voor rekening van de deelnemer. Een aantal ziektekostenverzekeraars geven een (gedeeltelijke) vergoeding voor de gemaakte vaccinatiekosten.

23. Publicatie van foto’s:

Tijdens de vakanties van de Stichting worden er foto’s gemaakt. Een aantal van deze foto’s worden gebruikt voor het vakantiefotoboek dat elke deelnemer ontvangt. De leukste foto’s worden tevens gebruikt voor publicatie in de reisgids, voor de website en de verschillende media. Als je niet wilt dat er foto’s waar jij op staat worden gebruikt voor publicatie, dan dien je dit aan te geven op het inschrijfformulier.

24. Klachten/Kwaliteitsbeheer:

Vanzelf-sprekend doen wij er alles aan om onze reizen tot volle tevredenheid uit te voeren. Mocht je tijdens de reis niet tevreden zijn of een klacht hebben, dan dien je dit direct aan de begeleiding van de reis te melden. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld dan dien je de klacht schriftelijk binnen 4 weken na afloop van de reis aan de Stichting te melden. Je ontvangt een bevestigingsbrief en binnen vier weken wordt er inhoudelijk op de klacht gereageerd.

25. NBAV:

De Stichting is aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV). De NBAV hanteert voor aangesloten reisorganisaties een kwaliteits-keurmerk zodat je als deelnemer weet dat de kwaliteit van de reis en de organisatie in orde is. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan dan hanteert de NBAV een klachtenprocedure die bindend is voor alle NBAV leden.

26. GGTO:

Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik is deelnemer aan het Garantie-fonds GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators). Een garantieregeling als deze is voor iedere aanbieder van pakketreizen wettelijk verplicht. Details over hetgeen wordt vergoed, kun je vinden in de garantieregeling op de website van GGTO www.stichting-ggto.nl

27. Fouten/wijzigingen van de reisgegevens:

Bij het samenstellen van het in deze brochure omschreven reisprogramma waren nog niet alle gegevens bekend. Het kan dus gebeuren dat er wijzigingen komen op de in de gids vermelde gegevens. Fouten of wijzigingen binden de Stichting niet. Wijzigingen worden aan de deelnemer doorgegeven zodra deze bekend zijn.

Back To Top