skip to Main Content

Veilig op vakantie vanaf 1 augustus 2020

In deze onzekere tijd staat veiligheid voorop. Onze begeleiders worden geïnstrueerd en gefaciliteerd om binnen de geldende corona maatregelen iedereen een zo veilig mogelijk verblijf te bieden. Als aanvulling op ons begeleidershandboek hebben wij een apart protocol opgesteld met daarin opgenomen de belangrijkste vastgelegde veiligheidsmaatregelen van aanvang- tot einde van de reis. Wijzigingen van Kabinetsmaatregelen en de adviezen van het RIVM volgen we op de voet om daar waar nodig bij te sturen. Onderstaand een overzicht van de richtlijnen en protocollen zoals door ons opgesteld. Dit overzicht ontvangt iedere deelnemer uiterlijk 3 weken voor vertrek per post van ons tezamen met alle overige relevante informatie van de geboekte reis zoals o.a. vertrektijden en het informatieboekje.

Gezondsheidcheck

Op de dag van vertrek is het verplicht dat de deelnemer onder begeleiding staat van een begeleider of ouder/verzorger of anderszins bij het opstappunt van de vakantie die de gezondheidscheck kan en mag afhandelen namens de deelnemer. We zijn namelijk verplicht om een aantal vragen te stellen over de gezondheid van de deelnemer. Als uit deze korte gezondheidscheck blijkt dat de deelnemer verkouden is, hoest, koorts of bijvoorbeeld keelpijn heeft, dan kan hij/zij niet met ons mee op vakantie.

Het is dus niet toegestaan dat de deelnemer alleen reist met een taxi en zonder begeleiding op een verzamelpunt arriveert.

Mocht dit een probleem opleveren dan kunt u contact opnemen met kantoor om te kijken of het nog mogelijk is om van onze haal- en brengservice gebruik te maken. Hieraan zijn kosten verbonden, de geldende tarieven staan in onze reisgids vermeld of kunt u altijd even per mail of telefonisch opvragen. Indien van toepassing dan vragen wij u vriendelijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken voor vertrek van de reis, contact op te nemen zodat wij voldoende tijd hebben om e.e.a. logistiek in onze rittenschema’s aan te passen.

Hygiëne & verzorging

Persoonlijk hygiëne is nu natuurlijk belangrijker dan ooit. Regelmatig en goed handen wassen geldt voor iedereen. Schoonmaken, desinfecteren en luchten van de verschillende ruimtes is een extra taak van de begeleiders. Onze begeleiders zijn ook zorgverleners en vallen dus onder de contactberoepen. De 1,5 meter afstand kan dan ook niet altijd gehanteerd worden. Om begeleider en deelnemer tijdens de zorgverlening te beschermen wordt er bij beide eerst een gezondheidscheck verricht. Indien noodzakelijk wordt er gewerkt met mondkapjes, handschoenen en ander beschermingsmateriaal.

Vervoer

Het vervoer van en naar de accommodatie verzorgen wij met minimaal 2 busjes. Het dragen van mondkapjes is verplicht. Dit geldt ook voor de vliegreizen. Wij faciliteren indien gewenst de mondkapjes. Let wel dit zijn geen medische mondkapjes en de beschermende werking is, conform informatie vanuit het RIVM, derhalve zeer beperkt.

Verblijf

In de accommodaties, restaurants, dierentuinen, attractieparken en bijvoorbeeld musea volgen we de door die partijen opgestelde 1,5 meter maatregelen. Omdat we in betrekkelijk kleine groepjes reizen kunnen we dit goed monitoren. Alle accommodaties zijn inmiddels door ons beoordeeld op de 1,5 meter maatregel. Daar waar wij dit niet kunnen garanderen wordt indien mogelijk een andere (grotere) accommodatie gehuurd. Indien dit niet (meer) mogelijk is dan annuleren wij de reis. De kamers die je eventueel deelt met een reisgenoot en de gezamenlijke ruimten zijn dusdanig ingericht of ruim van opzet dat 1,5 meter afstand houden geen probleem hoeft te zijn. De begeleiding geeft hierin natuurlijk constant sturing, maar is bijvoorbeeld niet aanwezig op de kamers van de deelnemers. Gezien de doelgroep waar wij mee reizen is het lastig om mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Wij verwachten echter wel dat de deelnemers de aanwijzingen van de begeleiders en/of derden opvolgen. De aansprakelijkheid voor mogelijk ontstane schade (materieel of gezondheid technisch) rust in een dergelijk geval volledig bij de deelnemer.

Stichting Poldermaat met Schik gebruikt het Covid- 19 protocol “aangepaste vakanties” als leidraad. Wij volgen hierin de richtlijnen van overheid, VGN en ANVR. De richtlijnen zijn goedgekeurd door het RIVM.

Covid19-richtlijn Aangepaste Vakanties versie 26 juni 2020.pdf

Back To Top